Hyvinvointia hevosen avulla

Tämä tunti sopii kaikille, toimintakyky rajoitteita ei ole.  Tunti suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja omien voimavarojen mukaisesti, fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia edistäen.

Lähihoitajaksi opiskellessaan tallinpitäjä Merja on suorittanut Hyvinvointia eläinten avulla- tutkinnon osan. Merja on työnsä kautta myös kartuttanut kokemusta erityisnuorten ja -aikuisten parissa toimimisesta.

Tuntihinnat (sisältää yksilöllisen suunnitelman)

  • 1h 55€
  • 2h 85€